زمانبندی ثبت نام یارانه نقدی 93 | نایسفا

برنامه زمانبندی جدید متقاضیان دریافت یارانه نقدی

دریافت یارانه نقدی

برنامه زمانبندی جدید متقاضیان دریافت یارانه نقدی

برنامه زمانبندی جدید متقاضیان دریافت یارانه نقدی

برنامه زمانبندی جدید متقاضیان دریافت یارانه نقدی

ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳ بطور همزمان از ۲۰ فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز خواهد شد.


==>> مشاهده ادامه مطلب برنامه زمانبندی جدید متقاضیان دریافت یارانه نقدی . . .